Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

Persbericht: het puzzelstuk waar (nog) niemand over spreekt

COGEN, Bond Beter Leefmilieu en ODE willen er de aandacht op vestigen dat er ťťn belangrijke vorm van energie-efficiŽnte elektriciteitsproductie is die in het publieke debat rond het energiepact onvoldoende aan bod komt, namelijk warmte-krachtkoppeling (WKK). Deze energiecentrales - vandaag al goed voor de dekking van 18% van de nationale elektriciteitsvraag - produceren elektriciteit ťn nuttige warmte, waardoor ze tot 30% minder brandstof verbruiken dan klassieke elektriciteitscentrales. Een recente analyse van COGEN toonde aan dat er tegen 2025 ongeveer 1000 MW bijkomend elektrisch vermogen aan WKK-installaties geÔnstalleerd kan worden. Binnen de energiesector is de visie breed gedragen dat WKK deel dient uit te maken van de vervangingscapaciteit wanneer de kerncentrales worden gesloten.

Documenten:

- nota: Rol van WKK in de vervangingscapaciteit
- Persbericht: het puzzelstuk waar (nog) niemand over spreekt