Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

Studiedag WKK in WalloniŽ - 14 juni, Namen

Op 14 juni organiseert COGEN, in samenwerking met de WKK-facilitator voor WalloniŽ en het Waalse ministerie van Energie, in Namen een studiedag die integraal in het teken staat van WKK in WalloniŽ.
Statistieken tonen aan dat er actueel in WalloniŽ in verhouding tot Vlaanderen minder WKK's gebouwd zijn, terwijl er in de regio wel een substantieel potentieel naar voor geschoven werd in recente studies. Reden genoeg om eens na te gaan welke wetten en wetmatigheden er daar gelden voor WKK.

Ook geÔnteresseerd? Werp dan gerust een blik op het programma met met o.a. lezingen door het Waalse kabinet van Energie, CWAPE, Valbiom, AwAC en de WKK-facilitator voor WalloniŽ. Klik HIER