Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

29/08 - Opleiding: Elektriciteitsmarkt: trends en opportuntiteiten

Het elektriciteitssysteem is omwille van een groter aandeel intermittente H.E.-productie op basis van wind en zon de laatste jaren grondig veranderd en deze veranderingen zullen nog ingrijpender worden naarmate deze hernieuwbare elektriciteitsproductie in BelgiŽ en Europa zal toenemen. Deze evolutie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de transmissie- en distributienetbeheerders die het elektriciteitsnet in evenwicht dienen te houden. Wat op zijn beurt geleid heeft tot nieuwe opportuniteiten en nieuwe verdienmodellen, zowel aan de kant van de afnemers, maar vooral ook aan de kant van de decentrale stuurbare elektrische productie-eenheden, zoals WKK. De veranderingen in het elektriciteitssysteem hebben dus geleid tot een verandering van de elektriciteitsmarkt.

PROGRAMMA
15u30 - 16u00: Ontvangst

Elektriciteitsmarkt: trends en hoe deze te valoriseren - David Zenner, Elia
Evolutie van de voornaamste trends op het gebied van de elektriciteitsmarkten alsook van de producten welke een grote impact kennen op het elektrisch systeem. Ook de meest recente evoluties teneinde flexibiliteit maximaal te kunnen valoriseren worden nader toegelicht. Daarnaast wordt ook verduidelijking gegeven bij de initiatieven die Elia samen met de DNBs onderneemt om flexibiliteit aanwezig in het distributienet maximaal te kunnen capteren.

17u30 - 18u00: Pauze met Broodjesmaaltijd

Energiemarkten: optimaliseren van decentrale productie - Katrien Even, PowerPulse
Inzicht in de evolutie en de dynamiek van de Belgische en West-Europese energiemarkten met een focus op de prijsevolutie van de laatste jaren en de onderliggende prijsdrivers. De toenemende volatiliteit in de markt hoeft niet enkel een risico te zijn, het kan ook een opportuniteit zijn om WKKís op een andere manier uit te baten. We geven meer inzicht in de verschillende manieren waarop een WKK kan geoptimaliseerd worden in functie van de verschillende markten.

19u30: Einde

PRAKTISCH INFORMATIE

WANNEER & WAAR
Dinsdag 29 augustus- 16u tot 19u30
Brabanthal Leuven
Zaal: Terra (1e verdieping)
Brabantlaan 1, 3001 Leuven (Bereikbaarheid)

REGISTRATIE
- Leden COGEN: 125Ä (excl. BTW)
- Niet leden COGEN: 175Ä (excl. BTW)
U kan zich HIER online registreren
Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier

CONTACT
Met uw vragen kan u terecht bij JŲrg Baeten (jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | 016 / 58 59 97)