Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

WKK in de glastuinbouw evoluties en opportuniteiten - 31 mei, Thomas More Campus Geel -

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar WKK het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. Deze sector is bovendien een mooi voorbeeld van hoe je met behulp van thermische buffers WKK's flexibel kan inzetten en zo ook actief kan inspelen op wisselingen in de elektriciteitsmarkten en de netstabiliteit.
Dit sectorevenement zal verder ingaan op de actuele uitdagingen voor de moderne tuinder, en nieuwe innovatieve mogelijkheden.
Wij zijn ook bijzonder vereerd dat Bart Tommelein, Minister van Energie, en Ludwig Caluwť, Gedeputeerde provincie Antwerpen, tijdens dit evenement hun visies komen delen.
Wat de lezingen betreft, staan wij in maar liefst 4 parallelle themasessies uitgebreid stil bij onder meer de volgende thema's:
- WKK en warmtenetten;
- Regelgeving en WKC-dossieraanvraag;
- CO2-captatie bij gas-WKK;
- De toekomst van de tariefstructuur;
- WKK en beschikbare warmte;
- Ingrijpende wijziging/vernieuwing van een WKK;
- Overschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas;
- WKK en belichting;
- Netaansluiting WKK;
- Valorisatie van flexibele inzet WKK.
De samenwerking tussen het Kenniscentrum Energie en de opleiding agro- en biotechnologie van Thomas More en COGEN Vlaanderen garandeert een inhoudelijk interessant programma vanuit een toepassingsgerichte insteek. Het zal ook een interessant netwerk-event worden waarbij u zowel sectorgenoten als de belangrijkste leveranciers zal ontmoeten. Hier vindt u alle informatie en een gedetailleerd programma.