Warmte-krachtkoppeling

Welkom in deze sectie, die u via verschillende rubrieken binnenleidt in de belangrijke, complexe en boeiende wereld van WKK.

Volgende onderwerpen komen aan bod.
Wat is WKK ? Hoe past dit energetisch proces in het brede domein van de energietransformaties ? Waarom kan men met WKK primaire energie besparen ? Kan WKK een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling ?
Welke technologieën worden gebruikt om het WKK proces te verwezenlijken ? Welke technologieën zijn (commercieel) rijp en welke moeten nog verder ontwikkeld worden ?
Wij bekijken ten slotte van meer nabij de mogelijke toepassingen van WKK in een aantal sectoren.

In deze sectie komen een aantal begrippen aan bod, die voor sommigen eerder nieuw zijn. Daarom wijden wij aan het begrip kwaliteit van energie een afzonderlijke pagina. Ook geven wij meer informatie over de eenheden, die veelvuldig gebruikt worden in deze sectie.

En voor wie de smaak te pakken heeft, en zich wil verdiepen in de wereld van WKK, bieden wij het  “Basishandboek WKK“ aan. Onze leden kunnen het vrij downloaden.