Haalbaarheid

Om na te gaan of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor een bepaalde project een haalbare kaart is moet je met een aantal zaken rekening houden, waaronder:


  •  Hoeveel warmte heb je nodig ?

  •  Welke vorm van warmte heb je nodig ?

  •  Hoe varieert je warmtebehoefte in de tijd ?

  •  In welke mate loopt je elektriciteitsverbruik samen met je warmteverbruik ?

  •  Wil je elektriciteit terugleveren aan het net ?

  •  Met welke brandstof wil je warmte en elektriciteit opwekken ?

  •  Aan welk net (aardgas en elektriciteit) kan de WKK-installatie aangesloten worden ?

  •  Wat is de kostprijs van de brandstof en aangekochte elektriciteit en de waarde van de opgewekte elektriciteit ?

Deze vragen laten je toe te achterhalen welk type van WKK-installatie aan je behoeften kan voldoen, hoe groot die moet zijn en of het financieel haalbaar is.

Om echter met die veelheid van factoren rekening te kunnen houden, heeft COGEN Vlaanderen volgende drie rekentools voor het bepalen van prehaalbaarheid van een WKK-project ontwikkeld.