WKK-steun in België

(laatste update: 26/08/2015)

WKK-installaties worden zowel op federaal niveau als door de verschillende gewesten financieel ondersteund. Hieronder vindt u de steunmaatregelen die in heel België gelden; de Vlaamse steunmaatregelenn voor WKK vindt u hier.

Verhoogde Investeringsaftrek

Verhoogde investeringsaftrek is een Federale maatregel ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van een nieuwe WKK. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek. Let op: dit is dus enkel van toepassing indien men vennootschapsbelasting betaalt! Voor energiebesparende investeringen gedaan in 2015 (aanslagjaar 2016), bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Op de ledenpagina van COGEN Vlaanderen wordt toegelicht hoe dit precies in zijn werk gaat voor WKK‘s. Op deze website van het VEA vindt u meer informatie en het bijgaande aanvraagformulier.

Vrijstelling accijnzen voor WKK-toepassingen

De programmawet van 27 december 2004 bepaalt de belastingen op energieproducten en elektriciteit. In principe zijn zowel elektriciteit als de verschillende types brandstoffen onderhevig aan accijnzen (accijns, bijzondere accijns, controleretributie op huisbrandolie en bijdrage op de energie). Voor elk van deze toepassingen zijn er echter uitzonderingsmaatregelen, en in de meeste gevallen moet voor WKK-installaties geen accijns betaald worden, niet voor de gebruikte brandstof, noch voor de geproduceerde elektriciteit.