WKK-steun in Vlaanderen

(laatste update: 26/08/2015)

Zowel op federaal als op Vlaams niveau wordt warmte-krachtkoppeling financieel ondersteund. Hieronder lichten we de steunmechanismen voor WKK in Vlaanderen beknopt toe.

Warmtekrachtcertificaten

Sinds 2005 is er een systeem van warmte-krachtcertificaten ingevoerd in Vlaanderen. In 2012 werd dit systeem grondig hervormd en installaties geplaatst vanaf 1 januari 2013 krijgen nu voor elke 1000 kWh primaire-energiebesparing één WKC, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde Bandingfactor. Op de ledenpagina heeft COGEN Vlaanderen voor haar leden de regelgeving omtrent WKK certificaten uitvoerig toegelicht.

Groenestroomcertificaten

Producenten van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie kunnen eveneens Groenestroomcertificaten bekomen. Het aantal GSC’s wordt vanaf 2013 eveneens bepaald door het vernieuwde Energiebesluit op basis van de Onrendabele Top en de Bandingfactor. Beide certificaten kunnen gecombineerd worden bij een bio-WKK. Men kan daarvoor de GSC‘s aanvragen bij het VEA.

Terugdraaiende teller (WKK <= 10 kW)

Een terugdraaiende teller brengt de geïnjecteerde elektriciteit in mindering van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. Dit is een vorm van financiële steun waarvan grotere installaties niet genieten: elektriciteit die op het net wordt geïnjecteerd wordt immers meestal niet vergoed. Meer informatie hierover vindt u bij de VREG. Let op: vanaf 1 juli 2015 wordt voor al deze decentrale productie-eenheden met terugdraaiende teller een prosumententarief aangerekend. De VREG geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen, maar wat dit specifiek voor WKK-eenheden <= 10 kW betekent heeft COGEN Vlaanderen hier samengevat. 

Premies distributienetbeheerders voor energiebesparende maatregelen

Ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) werd door de Vlaamse overheid met diverse distributienetbeheerders per kalenderjaar een REG-actieplan afgesproken. Bedrijven kunnen 0,035 € per bespaarde kWh primaire energie bekomen met een maximum van 25.000 € per project en per jaar, na uitvoering van een energie-audit of energiestudie. Deze premie kan niet gecumuleerd worden met warmtekrachtcertificaten, maar indien de klant afziet van zijn certificaten kan hij de premie krijgen. Hier meer informatie.