Wat is COGEN Vlaanderen ?

Geschiedenis van COGEN Vlaanderen

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht door 37 stichtende leden. Deze vormden een evenwichtige waaier van geÔnteresseerden (stakeholders) in het WKK gebeuren in Vlaanderen: constructeurs, installateurs, gebruikers en eigenaars van WKK-installaties, studiebureaus, energiebedrijven, wetenschappelijke instellingen en zusterorganisaties. De oprichting vond plaats in overleg met de Vlaamse Overheid en met de actieve steun van Electrabel en Distrigas.

De doelstellingen waren duidelijk en concreet en mede dank zij de niet aflatende inzet en expertise van het COGEN Vlaanderen team en zijn bezieler, ir. M. Raskin, kreeg het begrip WKK een ruime weerklank in Vlaanderen, groeide het aantal installaties en werd door de Vlaamse Overheid een specifiek mechanisme voor de ondersteuning van WKK opgezet (de Vlaamse WKK certificaten).

COGEN Vlaanderen nu

De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

De ontmoetingsplaats:
In de overlegplatformen ontmoeten alle relevante actoren (stakeholders) elkaar om te discussiŽren over WKK in Vlaanderen: zowel actuele en concrete problemen als de langetermijnvisie komen hierbij aan bod. Dit overleg is doelgericht: het leidt tot het innemen van standpunten en het kan ook leiden tot adviezen aan de Vlaamse Overheid.

Het expertisecentrum:
Voor leden is COGEN Vlaanderen de plaats waar informatie en deskundige begeleiding ter beschikking gesteld worden. De informatie wordt via verschillende kanalen ter beschikking gesteld: nieuwsbrieven, nieuwsflashes via mail, maar vooral - en steeds meer - via de website.