Rekentools voor prehaalbaarheid

COGENoption: laagdrempelige tool, die de gebruiker na een minimum aan input (opgave van brandstof- en elektriciteitsbehoefte per jaar en selectie van best passend afnameprofiel) te kennen geeft of een WKK-installatie een haalbare optie is; zowel technisch als economisch, zij het wel zeer indicatief.

COGENscan: Een iets meer uitgewerktere versie, waar de gebruiker naast standaardafnameprofielen ook zijn eigen profiel kan inbrengen. Hieruit leidt de tool af welk vermogen de WKK-installatie moet hebben en hoeveel equivalente vollasturen hij zal maken. De tool overloopt dan de verschillende kosten- en batenposten (investering, onderhoud, aankoop brandstof, subsidies, certificaten, verkoop elektriciteit, …) om te concluderen met een inschatting vanterugverdientijd en netto constante waarde.

COGENsim (Fr.): Dit is een simulatietool, ontworpen door de zusterorganisaties COGENSUD en BIM en aangepast in samenwerking met COGEN Vlaanderen. Deze tool laat toe de werking van een aantal WKK-installaties in een op te geven vermogenrange te simuleren. Het baseert zich hiervoor op kwartiergegevens van elektriciteit- en warmteafname. De interactie tussen een WKK-installatie en een buffervat weet COGENsim ook na te bootsen. Als resultante geeft de tool aan welke WKK-installatie (type installatie of een werkelijke installatie) de hoogste terugverdientijd of netto constante waarde heeft voor een opgegeven situatie.