Werkgroep Bio-WKK

Dit overlegorgaan behandelt onderwerpen die te maken hebben met het gebruik van bio-brandstoffen in WKK-installaties. Deze bio-brandstoffen beslaan een breed domein: primaire biomassa ( allerlei gewassen, maar speciaal dan deze met ligneuse materie ) maar ook uit biomassa afgeleide brandstoffen: vergistingsgas, bio-ethanol, bio-diesel ...

Vermits bio-brandstoffen niet alleen in WKK-installaties gebruikt worden, maar ook in andere stationaire toepassingen en in het transport, heeft de permanente werkgroep regelmatig contact met andere werkgroepen, die in dit domein actief zijn (VITO, ODE Vlaanderen, Biogas-E).

Leden van COGEN Vlaanderen kunnen op de ledenpagina terecht voor de samenstelling en de verslagen van de werkgroep. Ze vinden er ook andere relevante documenten m.b.t. actueel overleg.