Werkgroep Micro-WKK

De inzet van WKK voor ruimteverwarming is een zeer actueel thema. Hoewel het energiebesparingspotentieel in de ruimteverwarming zeer groot is, worden toch relatief weinig projecten gerealiseerd.

De werkgroep WKK in Gebouwen richt zijn aandacht op alle onderwerpen die te maken hebben met de inzet van WKK voor ruimteverwarming. Deze draaien rond volgende thema's :

  • welke technologieën gebruiken (gasmotoren, microgasturbines, Stirlingmotoren, brandstofcellen);
  • systemen voor warmtedistributie;
  • invloed van de warmteafgiftesystemen op de werking van de WKK;
  • interactie van een WKK (in het algemeen een decentrale productie-eenheid) met het elektriciteitsnet;
  • de problematiek van de "beperkte leveringsvergunning".

De permanente werkgroep heeft daarnaast ook aandacht voor twee onderwerpen die zeer nauw aansluiten bij zijn domein : de productie van koude (met de zgn. trigeneratie) en de mogelijke rol van WKK in de "smart grids".