WKK-platform

Het WKK-platform is het overkoepelende overlegplatform. Het telt 35 leden, verdeeld over de verschillende categorieën van leden. Dit platform behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het WKK in het algemeen, of het nu gaat over actuele onderwerpen dan wel over lange termijn strategieën. Het WKK-platform neemt de uiteindelijke beslissing voor standpunten, adviezen, studies ... van de permanente en ad-hoc werkgroepen.

Leden van COGEN Vlaanderen kunnen op de ledenpagina terecht voor de samenstelling en de verslagen van het platform. Ze vinden er ook andere relevante documenten m.b.t. actueel overleg.