Rekentools voor WKK-certificaten

COGENcert: tool die op basis van een aantal basiskenmerken van de WKK-installatie bepaalt of deze al dan niet kwaliteitsvol - en dus certificaatgerechtigd - is. Verder geeft de tool een schatting van het aantal certificaten dat de installatie kan bekomen.