Vis als logo

Wat heeft een vis te maken met warmte-krachtkoppeling, zal u zich afvragen.
Wel, achter dit kleurrijke visje schuilt een lang verhaal. Deze prachtige vis - ondertussen door ons omgedoopt tot COGEN - is de gele, gevlekte trekkervis (Clown triggerfish) en leeft in de Indische en Stille Oceaan.
Zijn broertje daarentegen, de iets minder mooie grijze trekkervis, werd gevonden in FinistŤre (Bretagne) en is een vis die leeft in de Middellandse Zee en in de tropische Atlantische Oceaan. Het arme broertje is zich de laatste 10 jaar meer naar het Noorden gaan verspreiden, omwille van klimaatsveranderingen. Klimaatsveranderingen, onder andere veroorzaakt door het broeikaseffect.
Wij hopen dat, mede dankzij de inzet van COGEN Vlaanderen, onze mooie trekkervis niet hetzelfde lot beschoren is als zijn broertje. Door de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen te ondersteunen, trachten wij een steentje bij te dragen aan de vermindering van het broeikaseffect. Dat zal op lange termijn resulteren in vermindering van klimaatsverandering, waardoor onze trekkervis niet begint te 'trekken', maar blijft aan de kust waar hij thuishoort.