Lidmaatschap

Door lid te worden van COGEN Vlaanderen geeft u de WKK-wereld een krachtigere stem en blijft u steeds op de hoogte van actuele evoluties zowel op wetgevend als technologisch vlak. Dankzij u kunnen wij bouwen aan een verdere toekomst van WKK in Vlaanderen.

Graag verwijzen we u naar de rubriek lidmaatschapsvoordelen waar alle voordelen worden opgesomd die u als lid mag verwachten. Zoals u zal zien hebben wij getracht aan alle behoeften tegemoet te komen want uw lidmaatschap, uw inbreng, uw stem is belangrijk voor ons.


De indeling in lidmaatschapscategorieën en de respectievelijke lidgelden kan u raadplegen in de rubriek lidmaatschapscategorieën.

Indien u een blik werpt op onze ledenlijst, dan zal u zien dat wij - dankzij onze jarenlange inzet - het vertrouwen genieten van een grote en zeer gevarieerde groep van stakeholders in de WKK wereld in Vlaanderen en daarbuiten.

U kan uw lidmaatschap online aanvragen door hier uw gegevens in te vullen.