Bandingfactoren

De ‘Banding factor’ (Bf) wordt berekend door de OT te delen door de Bandingdeler. De bandingdeler is de inschatting van de marktwaarde van een certificaat (35 euro voor WKC). In het Energiedecreet is bepaald dat de Bandingfactor nooit meer kan bedragen dan 1,25: er kan dus nooit meer dan 1,25 certificaat worden toegekend per 1000 kWh primaire energiebesparing. Op deze manier wordt vermeden dat grote hoeveelheden steun worden toegekend aan zeer onrendabele technologieën. Bovendien wordt in het Energiebesluit de bandingfactor van installaties met startdatum in 2013 en 2014 verder afgetopt op 1! De minister bepaalt daarna jaarlijks de maximale bandingfactor.

De bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 01/01/2013 en vanaf 01/01/2014: overzicht