COGEN Team

Afgevaardigd Bestuurder: Jean Pierre Boydens

Directeur: Senne Gabriels

Technisch wetenschappelijke medewerkers Lauranne Helsmoortel en  Filip Van den Borre

Communicatie & PR: JŲrg Baeten